Wczytywanie...

Szanowni klienci, w trosce o dobrą współpracę pomiędzy właścicielem czworonoga i salonem został stworzony zbiór dobrych praktyk, poniższy regulamin.

Regulamin salonu pielęgnacji zwierząt „Daisy” Marzena Małkowska

 • Klienci korzystający z usług salonu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przestrzegania go.
 • Wobec zagrożenia zakażenia się wirusem Covid-19 usługi w salonie wykonywane są zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 • W salonie obowiązują zasady BHP.
 • Stanowisko pracy i narzędzia są każdorazowo poddawane dezynfekcji lub sterylizacji.
 • W salonie używamy szampony oraz inne profesjonalne kosmetyki tylko i wyłączenie przeznaczone do pielęgnacji zwierząt oraz posiadające atesty.
 • Zgodnie z wymogami RODO państwa dane osobowe przetwarzane są przez Salon pielęgnacji zwierząt „Daisy” Marzena Małkowska, w celu świadczenia usług groomerskich oraz w celu informowania o terminach wizyt, promocjach i nadchodzących wydarzeniach.
 • Korzystając z usług salonu wyrażają Państwo zgodę na używanie wizerunku pupila w celach marketingowych salonu.
 • Usługi w salonie wykonywane są przez certyfikowaną groomerkę.
 • Rezerwacja wizyt odbywa się pod numerem telefonu 792 884 314.
 • Salony w Wałbrzychu jest otwarty:
  • od poniedziałku do piątku - w godzinach od 9:00 do 18:00
  • w soboty - w godzinach od 9:00 do 13:00
 • Jeżeli jest to pierwsza wizyta psa w salonie prosimy o tym uprzedzić podczas umawiania wizyty. Zostanie wtedy zarezerwowana dla Państwa psa większa ilość czasu.
 • Obowiązuje punktualne przychodzenie na wizytę. Spóźnienia doprowadzają do opóźnień i niemiłego wyczekiwania następnych klientów.
 • Rezygnując z wizyty proszę o jak najszybszą informację telefoniczną lub smsem, dzięki temu ktoś inny będzie mógł skorzystać z tego terminu.
 • Usługi groomerskie wykonuje się na wykąpanych i wyczesanych psach. Klient może przygotować psa we własnym zakresie.
 • W przypadku zwierząt agresywnych pies w trakcie zabiegu musi mieć założony kaganiec.
 • Pies przed wizytą nie może być świeżo po posiłku. Musi być po spacerze i po załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych.
 • Odbiór psa z salonu następuje po uprzedniej telefonicznej informacji.
 • Psa z salonu może odebrać ta sama osoba, która go przyprowadziła lub osoba przez nią wskazana.
 • W salonie nie używamy żadnych środków uspokajających, prosimy również o niepodawanie samodzielnie psu takich środków przed zabiegiem.
  Jeśli środki zostały podane przez weterynarza z jego zalecenia obowiązkiem właściciela psa jest poinformowanie o tym groomera przed zabiegiem.
 • Właściciel psa ma obowiązek powiadomić groomera o wszelkich problemach zdrowotnych psa (np. alergii, chorobach skóry, stanach lękowych itp.) oraz przyjmowanych przez niego lekach.
 • Każdy pies powinien posiadać książeczkę zdrowia z aktualnym świadectwem szczepienia przeciwko wściekliźnie, które na prośbę groomera musi być pokazane.
 • W razie wypadku groomer ma prawo wezwać weterynarza.
 • Groomer nie ponosi odpowiedzialności ani nie opłaca kosztów leczenia psa za zdarzenia, które nie powstały w wyniku zabiegu.
 • Salon nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia psa podczas zabiegów.
 • W przypadku problemów z zachowaniem psa podczas zabiegów, opiekun może zostać wezwany po odbiór zwierzęcia pomimo niewykonania usługi lub jej wykonania częściowego.
 • Groomer ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku gdy istnieje ryzyko przejścia pcheł na inne psy.
 • Zwalczanie ujawnionych w trakcie zabiegów insektów jest obowiązkowe i wykonywane bez dodatkowego uzgodnienia z właścicielem psa i odbywa się na jego koszt.
 • Wszelkie usługi wykonywane na Państwa życzenie są równoznaczne z wykonywaniem ich na Państwa odpowiedzialność.
 • Wszelkie uwagi dotyczące usługi przyjmujemy w ciągu 24 godzin od momentu jej wykonania.
 • Przyprowadzenie psa na zabieg jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów powyższego regulaminu.